miljøundersøgelser af
bygninger og inspektion
med droneflyvning

Vi bidrager med et solidt erfaringsgrundlag, leverer bygningsundersøgelser med dybdegående analyser og efterfølgende afrapportering til dokumentation. Hos Building Survey indgår vi altid i et tæt samarbejde med byggeherrer, rådgivere og entreprenører om projekterne. Hos Building Survey ønsker vi med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål at bidrage til et bæredygtigt og cirkulært byggeri.

LÆS MERE
LÆS MERE
LÆS MERE
LÆS MERE

BUILDING SURVEY

Uanset om du har brug for sparring til at få en god ide, eller om du har brug for rådgivning i forhold til konkrete projekter, er vi klar til at rådgive Dem indenfor entrepriseudbud, miljøanalyser, miljøsanering, myndighedskontakt og affaldsdeponering.

Mange års erfaring i bygge- og anlægsbranchen:
10 års erfaring som entrepriseleder
2 års byggeleder råhus byggeri
12 års erfaring som projektchef
8 års erfaring med miljøanalyser
25 års erfaring med miljøsanering og nedbrydning
7 års erfaring med kloakering 

CIRKULÆRT BYGGERI

Hos Building Survey ønsker vi med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål at bidrage til et bæredygtigt og cirkulært byggeri. Det gør vi ved at skabe grundlag for reduktion af miljøskadelige stoffer og transformere traditionelt byggeaffald til nye resurser som kan bruges i nye byggerier og renoveringer.

Vores miljø- og ressourcekortlægning giver overblik og dokumentere bygningens sundhedsskadelige stoffer, og hvilke materialer der kan udtages og genanvendes i nye byggerier og renoveringer således, at materialerne bliver behandlet korrekt i nedbrydningsprocessen.

LÆS MERE

miljøundersøgelser af bygninger og inspektion med droneflyvning

Vi bidrager med et solidt erfaringsgrundlag, leverer bygningsundersøgelser med dybdegående analyser og efterfølgende afrapportering til dokumentation. Hos Building Survey indgår vi altid i et tæt samarbejde med byggeherrer, rådgivere og entreprenører om projekterne.

MiljøUNdersøgelse

Alle bygning gemmer på hemmeligheder. Vores grundige miljøanalyser sikrer, at dit projekt undgår ubehagelige overraskelser.

LÆS MERE

DRONER

Vi laver droneinspektioner af projekter, bygninger og konstruktioner med efterfølgende dokumentation.

LÆS MERE

Rådgivning

Vi rådgiver på mange forskellige aspekter af et nedrivningsprojekt og er din partner lige fra de indledende forberedelser og til afslutningen af dit projekt.

LÆS MERE

CIRKULÆRT BYGGERI

Hos Building Survey ønsker vi med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål at bidrage til cirkulært byggeri.

LÆS MERE

BUILDING SURVEY

Uanset om du har brug for sparring til at få en god ide, eller om du har brug for rådgivning i forhold til konkrete projekter, er vi klar til at rådgive Dem indenfor entrepriseudbud, miljøanalyser, miljøsanering, myndighedskontakt og affaldsdeponering.

Mange års erfaring i bygge- og anlægsbranchen:
10 års erfaring som entrepriseleder
2 års byggeleder råhus byggeri
12 års erfaring som projektchef
8 års erfaring med miljøanalyser
25 års erfaring med miljøsanering og nedbrydning
7 års erfaring med kloakering