Miljøundersøgelser

Vi ikke blot rådgive Dem – vi kan også udføre opgaven:
· Bygningsgennemgang
· Prøveudtagning
· Fotoregistrering
· Analyser
· Udarbejdelse af bygningsrapport eller notat

Bygningsundersøgelser for miljøskadelige stoffer
Forud for renovering eller nedrivning af bygninger har alle ejendomsejere ansvaret for, at der fortages en bygningsscreening. Resultatet af denne, kan medføre et myndighedskrav om, at der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig bygningsundersøgelse for at afdække tilstedeværelsen af miljøskadelige stoffer. Undersøgelsens skal sikre, at nedbrydning, affaldshåndtering, affaldsanvisning og bortskaffelse kan ske således at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler overholdes. Ansvaret for, at der er udført en korrekt og fyldestgørende bygningsundersøgelse, påhviler altid bygningsejeren. Dette gælder uanset om arbejdet udføreres som udliciteret delentreprise eller er givet i selve entreprisen til en hovedentreprenør, håndværker eller anden ekstern virksomhed.

Building Survey miljøundersøgelse med tilhørende rapport og billedmateriale opfylder myndighedernes krav til en fyldestgørende forundersøgelse.

Rapporten kan yderligere suppleres med tegningsangivne mængdeopmærkning af forurenede bygningsdele i klassifikationerne forurenet eller farligt affald til specielbehandling iht. gældende grænseværdier. – Disse grænseværdier er fastsat af Miljøstyrelsen og den pågældende kommune.

En grundig bygningsundersøgelse kan gøre den efterfølgende affaldshåndtering billigere og mere præcis. Udtaget af det korrekte antal prøver sikre at områder, der ikke indeholder miljøskadelige stoffer kan frasorteres, hvilket bevirker materialerne kan nedbrydes og bortskaffes billigere, end hvis disse var klassificerede højere på grund af for få prøver.

Miljøundersøgelser

Vi ikke blot rådgive Dem – vi kan også udføre opgaven:
· Bygningsgennemgang
· Prøveudtagning
· Fotoregistrering
· Analyser
· Udarbejdelse af bygningsrapport eller notat

Bygningsundersøgelser for miljøskadelige stoffer
Forud for renovering eller nedrivning af bygninger har alle ejendomsejere ansvaret for, at der fortages en bygningsscreening. Resultatet af denne, kan medføre et myndighedskrav om, at der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig bygningsundersøgelse for at afdække tilstedeværelsen af miljøskadelige stoffer. Undersøgelsens skal sikre, at nedbrydning, affaldshåndtering, affaldsanvisning og bortskaffelse kan ske således at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler overholdes. Ansvaret for, at der er udført en korrekt og fyldestgørende bygningsundersøgelse, påhviler altid bygningsejeren. Dette gælder uanset om arbejdet udføreres som udliciteret delentreprise eller er givet i selve entreprisen til en hovedentreprenør, håndværker eller anden ekstern virksomhed.

Building Survey miljøundersøgelse med tilhørende rapport og billedmateriale opfylder myndighedernes krav til en fyldestgørende forundersøgelse.

Rapporten kan yderligere suppleres med tegningsangivne mængdeopmærkning af forurenede bygningsdele i klassifikationerne forurenet eller farligt affald til specielbehandling iht. gældende grænseværdier. – Disse grænseværdier er fastsat af Miljøstyrelsen og den pågældende kommune.

En grundig bygningsundersøgelse kan gøre den efterfølgende affaldshåndtering billigere og mere præcis. Udtaget af det korrekte antal prøver sikre at områder, der ikke indeholder miljøskadelige stoffer kan frasorteres, hvilket bevirker materialerne kan nedbrydes og bortskaffes billigere, end hvis disse var klassificerede højere på grund af for få prøver.

Kontakt os

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver. Vores mangeårig erfaring i bygge- og anlægsbranchen gør, at hvis ikke vi er de rette til at løse din opgave, så kender vi dem der er.

SKRIV MAIL

Kontakt os

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver. Vores mangeårig erfaring i bygge- og anlægsbranchen gør, at hvis ikke vi er de rette til at løse din opgave, så kender vi dem der er.

SKRIV MAIL