Miljøundersøgelser

Vi ikke blot rådgive Dem – vi kan også udføre opgaven:
· Bygningsgennemgang
· Fotoregistrering
· Bygningsanalyse
· Prøveudtagning
· Udarbejdelse af bygningsrapport eller notat

Miljø bygningsundersøgelser
Forud for renovering eller nedrivning af bygninger har alle ejendomsejere helt eller delvist ansvaret for, at der fortages en bygningsundersøgelse mhp. at afdække tilstedeværelsen af miljøproblematiske stoffer. Således at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler overholdes, samt at den efterfølgende affaldshåndtering og bortskaffelse sker ift. gældende lovgivning og anvisning fra relevante myndigheder. Dette gælder uanset om arbejdet udføreres som udliciteret del entreprise, eller er givet i selve entreprisen til en hovedentreprenør, håndværker eller anden ekstern virksomhed. Er det altid ejeren af matriklen, der er ansvarlig over for myndighederne.

Building Survey standard miljøundersøgelse med tilhørende rapport og billedmateriale opfylder myndighedernes standardkrav til en fyldestgørende forundersøgelse, der kan dog være oplyst i rapportanbefalinger til supplerende undersøgelser, da der ikke ved en standardrapport udføres indgribende undersøgelse, så som partielnedbrydning ligesom der kan være skjulte forekomster som ikke umiddelbart vil kun konstateres ved en bygningsgennemgang.

Rapporten kan suppleres med tegninger, hvor mængdeopmærkning af kontaminerede bygningsdele, der er klassificeret som enten urent eller farligt affald der skal til specielbehandling iht. gældende grænseværdier. – Disse grænseværdier er fastsat af Miljøstyrelsen og den enkelte kommune.

En grundig bygningsundersøgelse kan gøre den efterfølgende affaldshåndtering billigere og mere præcis. Idet prøvetagninger muliggør verifikation af materialer, således at de klassificeringer bliver mere individuel og dermed give en større sikkerhed for at der kan værre områder der ikke indeholdende farlige eller miljøskadelige stoffer, og dermed kan nedklassificeres iht. gældende grænseværdier. Hvilket bevirker materialerne kan nedbrydes og bortskaffes billigere, end hvis de var klassificerede højere på grund af for få prøver.

Miljøundersøgelser

Vi ikke blot rådgive Dem – vi kan også udføre opgaven:
· Bygningsgennemgang
· Fotoregistrering
· Bygningsanalyse
· Prøveudtagning
· Udarbejdelse af bygningsrapport eller notat

Miljø bygningsundersøgelser
Forud for renovering eller nedrivning af bygninger har alle ejendomsejere helt eller delvist ansvaret for, at der fortages en bygningsundersøgelse mhp. at afdække tilstedeværelsen af miljøproblematiske stoffer. Således at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler overholdes, samt at den efterfølgende affaldshåndtering og bortskaffelse sker ift. gældende lovgivning og anvisning fra relevante myndigheder. Dette gælder uanset om arbejdet udføreres som udliciteret del entreprise, eller er givet i selve entreprisen til en hovedentreprenør, håndværker eller anden ekstern virksomhed. Er det altid ejeren af matriklen, der er ansvarlig over for myndighederne.

Building Survey standard miljøundersøgelse med tilhørende rapport og billedmateriale opfylder myndighedernes standardkrav til en fyldestgørende forundersøgelse, der kan dog være oplyst i rapportanbefalinger til supplerende undersøgelser, da der ikke ved en standardrapport udføres indgribende undersøgelse, så som partielnedbrydning ligesom der kan være skjulte forekomster som ikke umiddelbart vil kun konstateres ved en bygningsgennemgang.

Rapporten kan suppleres med tegninger, hvor mængdeopmærkning af kontaminerede bygningsdele, der er klassificeret som enten urent eller farligt affald der skal til specielbehandling iht. gældende grænseværdier. – Disse grænseværdier er fastsat af Miljøstyrelsen og den enkelte kommune.

En grundig bygningsundersøgelse kan gøre den efterfølgende affaldshåndtering billigere og mere præcis. Idet prøvetagninger muliggør verifikation af materialer, således at de klassificeringer bliver mere individuel og dermed give en større sikkerhed for at der kan værre områder der ikke indeholdende farlige eller miljøskadelige stoffer, og dermed kan nedklassificeres iht. gældende grænseværdier. Hvilket bevirker materialerne kan nedbrydes og bortskaffes billigere, end hvis de var klassificerede højere på grund af for få prøver.

Kontakt os

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver. Vores mangeårig erfaring i bygge- og anlægsbranchen, gør, at hvis ikke vi er de rette til at løse din opgave, så kender vi dem der er.

SKRIV MAIL

Kontakt os

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver. Vores mangeårig erfaring i bygge- og anlægsbranchen, gør, at hvis ikke vi er de rette til at løse din opgave, så kender vi dem der er.

SKRIV MAIL