VI ARBEJDER MED VERDENSMÅL

Hos Building Survey ønsker vi med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål at bidrage til et bæredygtigt og cirkulært byggeri. Det gør vi ved at skabe grundlag for reduktion af miljøskadelige stoffer og transformere traditionelt byggeaffald til nye resurser som kan bruges i nye byggerier og renoveringer.

Vores miljø- og ressourcekortlægning giver overblik og dokumentere bygningens sundhedsskadelige stoffer, og hvilke materialer der kan udtages og genanvendes i nye byggerier og renoveringer således, at materialerne bliver behandlet korrekt i nedbrydningsprocessen.

VI ARBEJDER MED VERDENSMÅL

Hos Building Survey ønsker vi med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål at bidrage til et bæredygtigt og cirkulært byggeri. Det gør vi ved at skabe grundlag for reduktion af miljøskadelige stoffer og transformere traditionelt byggeaffald til nye resurser som kan bruges i nye byggerier og renoveringer.

Vores miljø- og ressourcekortlægning giver overblik og dokumentere bygningens sundhedsskadelige stoffer, og hvilke materialer der kan udtages og genanvendes i nye byggerier og renoveringer således, at materialerne bliver behandlet korrekt i nedbrydningsprocessen.

Miljøgennemgang

Building Survey bidrager til Verdensmål nr. 3, ved at gennemføre miljøgennemgang af bygningsmaterialer i forbindelse med bygningsrenoveringer- og nedrivninger. Vores miljøgennemgang identificerer og dokumentere miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som forefindes på byggematerialer i eksisterende bygninger inden renovering eller nedrivning. Vi sikrer dermed at håndtering og bortskaffelse af de forurenede bygningsmaterialer, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.

Ressourcekortlægning

Building Survey bidrager til Verdensmål nr. 8 og 12, ved at gennemføre ressourcekortlægninger som identificerer og dokumenterer, hvilke byggematerialer, der ikke indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, og i hvilke mængder, der vil kunne nedtages og efterfølgende genanvendes i nye byggerier og renoveringer. Vi bidrager til den bæredygtige og cirkulære omstilling i byggeriet, gennem øget genanvendelse af byggematerialer, og dermed reduktion i behovet for brug af naturlige ressourcer til produktion af nye byggematerialer.

Miljøgennemgang

Building Survey bidrager til Verdensmål nr. 3, ved at gennemføre miljøgennemgang af bygningsmaterialer i forbindelse med bygningsrenoveringer- og nedrivninger. Vores miljøgennemgang identificerer og dokumentere miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som forefindes på byggematerialer i eksisterende bygninger inden renovering eller nedrivning. Vi sikrer dermed at håndtering og bortskaffelse af de forurenede bygningsmaterialer, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.

Ressourcekortlægning

Building Survey bidrager til Verdensmål nr. 8 og 12, ved at gennemføre ressourcekortlægninger som identificerer og dokumenterer, hvilke byggematerialer, der ikke indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, og i hvilke mængder, der vil kunne nedtages og efterfølgende genanvendes i nye byggerier og renoveringer. Vi bidrager til den bæredygtige og cirkulære omstilling i byggeriet, gennem øget genanvendelse af byggematerialer, og dermed reduktion i behovet for brug af naturlige ressourcer til produktion af nye byggematerialer.

Kontakt os

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver. Vores mangeårig erfaring i bygge- og anlægsbranchen gør, at hvis ikke vi er de rette til at løse din opgave, så kender vi dem der er.

SKRIV MAIL

Kontakt os

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver. Vores mangeårig erfaring i bygge- og anlægsbranchen gør, at hvis ikke vi er de rette til at løse din opgave, så kender vi dem der er.

SKRIV MAIL